A DI ĐÀ KINH

7

A Di Đà kinh 阿彌陀經 (thường gọi là kinh Di Đà), tên gọi tắt của Phật thuyết A Di Đà kinh 佛說阿彌陀經, Di Đà kinh của Phật phái Tịnh độ tông mà Đức Phật thuyết để phổ độ chúng sinh. Nội dung tán dương công đức vô lượng vô biên của ngài, khuyến khích chúng sinh nên chấp trì xưng tụng danh hiệu A Di Đà nhất tâm bất loạn. Ai mà niệm danh hiệu ngài không sao nhãng thì lúc lâm chung được ngài rước về cõi cực lạc mà hưởng sự thanh nhàn, tĩnh lự.

Kinh A Di Đà được diễn giải do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về y và chính báo của đức Phật A Di Đà nơi thế giới Cực lạc ở phương Tây, cách cõi Ta bà này mười muôn ức cõi Phật. Bộ kinh cũng chỉ bày pháp môn niệm Phật để được vãng sinh về cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục

Tin mới