ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH

10

Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh 大方廣佛花嚴, thường gọi tắt là kinh Hoa Nghiêm. Mộc bản bộ kinh này được san khắc từ năm 1921 và những năm tiếp theo của thập niên 1930, chữ Hán, chiếm hơn 3/4 tổng số mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm. Bộ kinh được chia thành 223 quyển nhỏ và liệt kê theo trật tự từng phẩm với tổng số 34 phẩm. Nội dung cơ bản là Hoa Nghiêm kinh sớ sao hội bản, số mộc bản còn lại là Hoa Nghiêm kinh sớ sao huyền đàmHoa Nghiêm kinh Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm biệt hành sớ sao

Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, được xem là vua trong các kinh, nội dung thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của đức Phật. Hoa Nghiêm tiếng Phạn là Avatamsaka, có nghĩa là đóa hoa thanh khiết tuyệt đẹp nhất trần gian, ngát hương khắp mười phương các cõi pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật chỉ cho chúng sinh hiểu rõ cội nguồn của vạn tượng do mê thức vọng tưởng nghiệp duyên hình thành, các pháp hiện hành trong vũ trụ là huyễn hóa, như hoa trong gương, như trăng trong nước. Tất cả vạn pháp trong pháp giới đều từ tâm sinh. Tâm trùm khắp cả pháp giới. Thể tính của tâm nhiếp thâu tất cả. Tất cả là một, một là tất cả. Đó là bản tính vô ngại của Tâm. Bản tính chân tâm suốt thâu vạn pháp hữu tình và vô tình; Lấy toàn thể pháp giới tính làm lượng; lấy xứng tính bất tư nghì vô ngại giải thoát làm thể. Đó là ý nghĩa căn cốt của kinh Hoa Nghiêm. Mộc bản kinh Hoa Nghiêm chùa Vĩnh Nghiêm, ngoài lời kinh còn được các tác giả chú sớ, giải thích làm sáng nghĩa kinh nên giá trị của bộ mộc bản càng tăng thêm giá trị.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục

Tin mới