TÌ KHƯU NI GIỚI KINH

8

Tì kheo ni giới kinh 昆邱妮界經 là một luật giới nhà Phật, bản khắc năm 1881, chữ Hán, dành thụ giới bậc Ti khưu, khuyên răn các điều cấm kị các Tì khưu ni. Bậc Tì khưu phải giữ đầy đủ 348 giới cấm, được phân ra làm 7 khoản: 

+ Ba la di pháp, có 8 giới: Dâm (dâm dục), đạo (trộm cắp), sát (sát sinh), vọng ngữ (điêu ngoa, hóng hớt), vì khiêu dâm mà đụng cọ với đàn ông từ nách đến gối, vì dâm dục mà hẹn hò cầm tay đàn ông ở chỗ vắng vẻ, giấu tội cho Tì khưu ni phạm đại giới, theo Tì khưu tăng phạm giới và không sám hối.

+ Tăng tàn (làm tổn hại sự tăng), có 17 giới cấm.

+Xả đọa, có 30 giới cấm.

+ Ba dật đề, 178 giới cấm.

+ Bá chúng học pháp, 100 giới cấm. 

+ Đề xa ni, 8 giới cấm.

+ Thất diệt tránh, 7 giới cấm.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục

Tin mới